Achizitii

27.03.2023 – ANUNT PUBLIC DE SELECTIE OFERTE Pentru EXECUTIA LUCRARILOR in cadrul investitiei „Modernizarea si reabilitarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Schela, Judetul Galați, faza II”

13.05.2019 – Anunt
de achizitie – “Servicii de întreținere și reparații a
sistemului de iluminat public și ornament festiv din satele Schela și
Negrea din comuna Schela, Județul Galați“

09.10.2018 – Anunt
de atribuire – contract de lucrari – „Alimentare cu energie
electrică – Hala serviciu public de salubritate comuna Schela, județul
Galați”, Cod CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice
(Rev.2)

17.09.2018 – Invitaţie
de participare la procedura de achiziţie directă „Alimentare
cu
energie electrică – Hala serviciu public de salubritate comuna Schela,
județul Galați”, Cod CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii
electrice (Rev.2). Oferta întocmită conform documentaţiei de
atribuire anexată, se va depune în plic
închis/email, la
registratura Primăriei până la dată de 21.09.2018, orele
15.00.
Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în
aceeaşi
zi, la orele 15.30. Ofertantul declarat câştigător va posta
în SEAP, înainte de semnarea contractului de
lucrări, la
secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea lucrarilor ce
fac obiectul prezentului contract.

17.04.2018 – Invitaţie
de participare la procedura de achiziţie directă „Servicii de
întreținere și reparații a sistemului de iluminat public și
ornament festiv din satele Schela și Negrea din comuna Schela, Județul
Galați „. Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire
anexată, se va depune în plic închis, la
registratură Primăriei până la dată de 20.04.2018, orele
12.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei,
în aceeaşi zi, la orele 12.30. Ofertantul declarat
câştigător va posta în SEAP, înainte de
semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic”
denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract

23.10.2017 – Invitaţie
de participare la procedura de achiziţie directă „Servicii de
întreținere și reparații a sistemului de iluminat public și
ornament festiv din satele Schela și Negrea din comuna Schela, Județul
Galați „. Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire
anexată, se va depune în plic închis, la
registratură Primăriei până la dată de 27.10.2017, orele
12.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei,
în aceeaşi zi, la orele 12.30. Ofertantul declarat
câştigător va posta în SEAP, înainte de
semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic”
denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract